Arabe
translate : التأم التحم تألف تضافر تعاون توحد جمع ربط لصق وَحَّدَ وحد ألحق اتحد اتصل انخرط انضم تزوج تلاصق رافق ربط ضم وَصَّلَ تحمل توتر ربط زاد الضغط زم شد شدّ شدد ضيق قسى قوى تجمّع تراكم تكتل تكدّس جمع جمّع ركم كتل كدّس كدس كوم أكم أكمة ترس تلال تِلَاْل تلّ تلل تلّة رُكام ركم متاريس مِتْراس تَكَتُّل تَكْدِيس جمع جَمْع كبب كُبَب كُبَّة كتل كدس إجْتِماع تجمُّع جلس جمع جمْعِيّة مجِلِس باق بَاقَة جمع حزم حِزْمَة قطف قِطْف مَجْمُوعَة مَجْمُوعَة كاَملِةَ جَمَاْعَة جمع فرق فَرِيْق فوج فَوْج جَمَاعَة جمع جَمْع فرق فِرَق فِرْقَة تجْمِيْع تخْزِيْن تكْدِيْس جمع خزن كدس تفْرِقة تمْيِيز حبب فرق مُحاباة ميز جلس جِهاز جهز مَجْلِس هيأ هَيْئَة اِتِّحاد اِتِّحاد كُنْفِدْرالِيّ تحالُف حلف مُحالفة وحد تراكم تكدّس ركم كدس أخت أخْت أخوات شقائق شقق شقِيقة جمع شِقّ شقق شقوق مجْمُوعة مجْمُوعة كِيميائِيّة أحلاف تحالُف جامِعة جمع حلف حِلْف خِزَانَة خِزَانَة الثِيَاب خِزَانَة المَلابِس خزن دُولاب دُولاب الملابِس جمع جَمِيع كل كُل كُلّ تام وَحْدَة كامِلَة جامِع جمع جوامع سجد مساجد مسْجِد تَجَمُّع تَجْمِيع تَخْزِين تَرَاكُم تَكْدِيس جمع جَمْع جُمُوْع خزن ركم كدس مَجْمُوعَة شقّ شِقّ شقق شقوق فتح فُتْحة
Turc
translate : koleksiyon toplama
Suédois
translate : samling sammankomst