Suédois
translate : bladdra
Allemand
translate : Schwatz Geplauder
Français
translate : bavarder babiller
Russe
translate : болтовня