Arabe
translate : درك اشتمل لمس أدْرك شمل فهم لاحظ أدرك ميز وعى إجادة إِنْجاز براعة حِذْق تعلُّّم إِتْقان اِكْتِساب تحْقِيق مهارة درك أدرك تيقّن لاحظ فهم حقق عرف فهِم أدْرك يقن استدعى تطلب احتاج مطلوب اقتضى طلب طالب دل درس قرأ الطالع طالع قرأ أشار طلع على عزف لحنا قرأ بين السطور علم اِسْتفْهم أِسْتفْسر سأل شكك علم فهم وضع علامة إستفهام اِسْتعْلم فسر استفهم كسب اِكْتسب تعلّم علم اكتشف تعلم فهم حفظ عن ظهر قلب درس عمل بحمية عطي مُعْطيات مُعْطَيَات بين حقق بيانات حَقَائِق حقائِق علم معْلُومات أخذ بعين الإعتبار عبر اعتبر اِعْتبر حسب راعى رعي قدر دعو اِسْتدْعّى دعي شجع طلب أغرى دعا الدُنْيا العالم كون الوُجُود دني وجد علم الكوْن الخلْق خلق تِلْمِيذ طالِب طلاب طَالِب تلاميذ دارِس مُتعلِّم علم تلمذ درس بحْث بحوث اِسْتِقًصاء تحرّ حري حقق قصو تحْقِيق بحث نادى على صاح نادى بسخرية سأل عج صرخ جبى حصّل حصل جمع جبي جمّع حصل طوّر اِكْتسب طور حصّل كسب رجا سأل طلب شغل شريط قدم طلبا التمس شؤون سأل شأن قضي قضِيّة مسائل قضايا مسْألة أطلاب عرائض طلب عرض عرِيضة إلْتِماس لمس درس طلاب طلب دارِس بحث طالِب باحِث دراسة بحْث درس بحث بحوث سأل قضايا مُشْكِلة مسائل قضي قضِيّة مسْألة شكل قدر قيمة زاد في قيمة شئ رفع الثمن عجب أدرك إدراكا كاملا إرتفع ثمنه قدّر قدر هيئات صُورة أشكال شكْل صور هيأ شكل هيْئة تقْرِير درس تقْرِير كِتابِي دِراسة قرر طلب طلب مِن دعو سأل دعا سال أمّل اِرْتجى ترجّى رجا أمل رجو رسل إِبْلاغ خطب إِعْلام بلغ خِطَاب رسائل رِسالة علم معْلُومات مُبلّغة أشكال شكل شكْل بشرِيّ شكْل جِسْمانِي شكْل أذْرك درك ربّى هذب علّم علم ثقّف ربى أدب درّب درّس هّذّب استحق دعا شكى تطلب طالب طلب ادعى أتمن قام بالوصاية على اتكل رجا وَثِقَ وثق تحْقِيق سُؤال سأل اِسْتِعْلام أسئلة تساؤُل حقق اِسْتِجْواب جوب علم صُعُوبة مشقّة حرج عُسْر مُشْكِلة دلالة إشارة دلل شير علام علامة دلائل أدلة دلِيل علم دَعْوَى سأل قضي مَسْأَلَة حول دعي حَالَة قَضِيَّة مُشْكِلة مُعْضِلة شكل عضل مُشْكِل بحث بحوث تفتيش بحْث تفْتِيش أشكال شكْل شكل صور صُورة بحث تباحث تداول تناقش ناقش تدارس حاور تشاور جرّب امتحن خبر اِخْتبر جرب اختبر بحث فحص استشار اسْتشار راجع شور راعى شاور تبادل الرأي تشاور أهل اِسْتِحْقاق حقق كفأ كفاءة كِفاية أهْلِيّة جدر جدارة كفي أمر أمارة علام أعراض عرض علامة علم استقصى حقق في الشرطة فتش فحص تدارس استجوب بحث بحث في حصل نال اِكْتسب نول حصل على كسب تساءل سأل تطلب طلب طالب طلب سأل نشد طلب بحث تقْدِيم عروض عرض إِظْهار ظهر عرْض قدم أدْرك درك وقف إِيقاف سأل طلب التمس
Français
translate : compter maintenir rester continuer conserver sauver tenir assurer renseignement correspondre représenter décrire étudier rapporter apporter compter présenter revenir remettre livrer retourner rendre avoir entretenir entrevue interroger Question réclamer progresser prendre avancement continuer arriver avancer jouer sembler agir jeu présenter représenter interpréter comprendre entendre analyser traduire voir endroit poser faire mettre placer lieu faire poser appliquer mettre placer fixer exiger supposer imposer nécessiter requérir demander jouer promulguer représenter édicter présenter offrir adopter supposer assumer prendre arrêter obtenir être obtenir avoir devenir parvenir atteindre être avoir devenir recevoir obtenir rendre rendre établir faire appliquer mettre poser appeler exiger passer quête réclamer demander attendre demander prier imposer exiger requérir accoter détenir maintenir soutenir retenir tenir actualiser continuer étendre maintenir entretenir prolonger devenir venir arriver entrer automne relever venir avoir faire être aller représenter période temps époque point avoir avoir succès réussir acquérir procurer obtenir mouvement motion proposition résolution Question point arrêter arrêt halte cerveau tête cervelle mentalité Questionnaire questionnaires enquête coup de circuit label circuit étiquetage point signe point preuve témoignage os mat osmium investigation recherche enquête problème emmerde difficulté émission problème délivrance Question sujet problème exiger réclamer demander demande requête pétition analyser étudier examiner étudier interroger enquêter considérer étudier examiner enquête Questionnaire questionnaires hic os problème putsch coup coup d’État prise de pouvoir coup d'état tâche emploi superviser achever se retrouver finir arriver devenir époque période point temps Question problème dire partir devenir go procéder aller faire passer interroger questionner réclamer auditionner examiner Question contester douter dominer durer étendre continuer persister soutenir frapper tomber atteindre sembler découvrir trouver devenir recevoir atteindre avoir comprendre être représenter décrire distinguer inclure présenter reposer aboutir arriver atteindre parvenir frapper remporter acquérir remporter avancer bénéfice gagner gain dériver découler descendre provenir venir arriver gagner parvenir arriver succéder gagner son bifteck réussir chose point Question tête escale point arrêt halte ligne rubrique titre tête pointe rang chef tête jeter jet mouvement accident vasculaire cérébral coup halte domicile arrêt arrêter poser demander prier période point époque temps Question recherche enquête demande enquête Question point singularité de fuite unicité période temps époque point activité affaire problème problème tâche mission tâche difficulté problème période époque point temps temps période époque point interroger se demander Question époque période temps point Question temps époque période point temps époque point période époque point temps période temps un point c’est tout période point un point c'est tout point barre époque point final période temps époque point comte concerner considérer envisager compter examiner peser procéder préserver soutenir continuer confirmer de maintenir étendre enduire huile pétrole étaler oindre connaître entendre compatir saisir comprendre percevoir choc souffle souffler coup rafale rider sillon ligne ride arrêt décision judiciaire jugement chose détail particulier détailler praxis activité pratique affaire Question chose doute Question douter temps époque période point rubrique titre chapitre intitulé degré titre diplôme grade interroger Question réclamer enquête Questionnaire questionnaires Question interrogatoire interrogatif tâche travail temps époque période point recherche étudier rechercher époque point période temps
Turc
translate : talep istek anlamak soru
Finnois
translate : persoonallistua henkilöityä henkilöidä ruumiillistua ilmentää edustaa olla personoida tiedustelu tutkimus kuulustelu kysely kysyminen kokea selittää tulkita käsittää kieltäytyminen vastustaminen estäminen ehkäisy poissulkeminen estäminen anomus pyyntö esitys vastoinkäyminen vaiva vaikeus katsominen näytös esitys kysymys kysymyslause kysely kieltäminen estäminen kielto hankkia järjestää tavoittaa vakoileminen tiedustelu vakoilu sulkea piiriinsä käsittää sisältää sulkea sisäänsä kummastella kyseenalaistaa kummastella ihmetellä tavoittaa vangita kysyä kerjätä kehottaa pyytää huomata tajuta ymmärtää käsittää empatisoida sympatisoida sympata ymmärtää näytös esitys näyttely esitys show näytös vastus vaikeus pulma kiipeli ahdinko pulma ehkäiseminen estäminen torjuminen havaintoesitys esitys esittely tutkielma tutkimus katsaus haastatella kysellä riesa kiusa tiedustelu tutkimus kuulustelu kysely pyytää anoa tutkimus kysely kysellä kysyä huolestuneisuus huoli tarttua tavoittaa tavoittaa ehtiä kysyä pyytää kuulustella kysellä kurkottaa tavoittaa Asia tehtävä ongelma tutkimus mielipidetutkimus epäilys huoli saada kokea ymmärtää elää tuntea vetoomus pyyntö anomus tiedustelu kysely tutkimus tutkimus tutkiminen tutkinta viehättää tavoittaa kiinnittää anoa Hakea pyydystää pyytää ongelma pulma tutkimusmatka tutkimus pesäke kyselylomake esto tukahduttaminen suppressio estäminen esto tukkiminen nuuskinta paljastaminen tutkinta torjuminen häiritseminen estäminen Asia kysymys tutkimus analyysi Asia huoli kysymys ongelma Hakea pyytää kysymys vaatia pitkittää tutkimus isku