Arabe
translate : خرب انجرف نهب دام دهن بطبقة رقيقة جرف غسل لعق خَرَّبَ دمر جلا غمر نقع ترقرق بالماء خضع ثبت على محك النقد دمّر أتْلف تلف فشل فلس خفق أهمل سقط في أمتحان انقرض فشِل خذل كف عن أداء وظيفته تخلى قصر عن أضعف خيب بهت أخسر خَابَ سقط أخْفق خفف وزنه نحل خفف قلّل نقص رقّ رقق أضعف نقّص هزل أنْقص قلل خفض نحف نحُف نقص الوزن صعف خَفَّّضَ اضمحل اِنْهار فتت وهن رم خرب تفتت حطم تفتّت خَرِبَ فسد ذوى تقوض تحطّم تدهور تفسخ انحط أضعف هور اِنْحلّ نحل حطم فسد تفتت تحلّل تفتّت حل حلل تفسخ حلّ تحطم فتت تلف آذى قام بأعمال السلب أضعف شوّه كدر أبطل أفْسد دلل ضر تعطل خرب شوه فسد نهب نزع الزهر عن النبات بدد دهور أقلق أبطل شوش شوّش أزْعج أقْلق ربك خَرْبَطَ قلب أربك زعج خربط قلق أرْبك أزعج انقلب أحبط غلظ فسد نهب تعطل عامل برفق خرب سلق كذب خدع دلّل ضلل قام بأعمال السلب ضل بدد تلف دلع دلل شوه كدر دلّع أربك رشا أفْسد حرف فسد أخلاق فلان شوش ضلل ثبط فسد فسق أضلّ فاسد أضعف المعنويات
Suédois
translate : fördärva